Geodetické práce

Geodézie Alfa s.r.o. se sídlem v Ústí nad Labem a provozovnou v Krupce u Teplic nabízí své služby od roku 2003. Geodézie Alfa s.r.o. nabízí a zajišťuje svým zákazníkům komplexní geodetický servis. Společnost nabízí své geodetické služby  občanům, drobným stavebníkům, státním organizacím, firmám i projektantům.

  

Nabízíme zejména:

 • zhotovení geometrických plánů pro rozdělení pozemku, pro vyznačení staveb (garáží, chat, domů) do katastru 
 • vyhotovení geometrických plánů pro vymezení věcných břemen v katastru nemovitostí
 • vytyčení vlastnických hranic
 • komplexní geodetický servis při výstavbě rodinných domů
 • mapovací práce ve 2D i 3D
 • asistenci při církevních restitucích
 • zhotovení základních map a účelových map
 • vyhotovení podkladů pro projektování
 • přesné a velmi přesné geodetické práce na stavbách
 • zaměřování jeřábových drah
 • kontrolní měření posunů a deformací objektů
 • mapovací práce jako podklad pro založení informačních systémů
 • zhotovení dokumentace skutečného provedení staveb
 • zeměřování inženýrských sítí
 • geodetickou činnost při přípravě i realizaci KPÚ (komplexní pozemková úprava)

 

 

Úřední oprávnění, autorizace výsledků:

 • Výsledky zeměměřických, resp. geodetických činností jsou vždy ověřovány úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem dle § 12 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění.
 • Rozsah oprávnění podle §13 odst. 1 písm.: a), b), c).

Pojištění:

 • Firma je pojištěna vůči možným škodám na majetku objednatele do výše 5.000.000,-Kč. Pojištění uzavřeno u pojišťovny ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB. Na vyžádání můžeme doložit patřičné dokumenty.

Metrologie:

 • Používaná měřící technika je kalibrovaná. Pro kalibraci je využíván Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický.

Působnost:

 • Standardně společnost zajišťuje geodetické služby v severočeském regionu, po dohodě také Praze i v celé České republice.

 

 

 


Kontakt

Provozovna Ústí nad Labem:
Geodézie Alfa s.r.o.
U Podjezdu 523/2
40007 Ústí nad Labem

Provozovna Krupka:
Geodézie Alfa s.r.o.
Koněvova 108/6
41741 Krupka
email: viktor@geoalfa.cz
tel: 777203483

Sídlo v Ústí n.L.:
+420 475 623 615
FAX +420 475 623 615
25474642
DIČ CZ25474642

Oblíbené odkazy